Vaak gestelde vragen


V.      Wat doen jullie zoal in een chirojaar?


Buiten de gewone chirozondagen van september t.e.m. juli organiseren we nog tal van andere activiteiten.
Een overzicht hiervan vind je op onze jaarplanning.

 


V.      Hoe financiëren jullie de werking?


Uiteraard doen we ook tal van activiteiten om wat geld in het laatje te brengen. Dit geld wordt gebruikt voor het aankopen van spelmateriaal, het              ondersteunen van de activiteiten en het onderhouden en verwarmen van de lokalen.
Deze activiteiten worden volledig georganiseerd door de leiding. Soms wordt ook hulp van de leden (vanaf de Keti) verwacht.
Wat doen we allemaal om onze werking mogelijk te maken?

  • Openluchtfuif
  • Spaghettiavond
  • Nieuwjaarsdrink
  • Chirofeesten

Aankondigingen van deze activiteiten vind je op de website, in de regionale media (parochieblad, Lo-magezine,...) of via een brief die we meegeven aan de leden.


V.      Hoe zit het met de leeftijden en afdelingen?


Iedereen vanaf 6 zes jaar is van harte welkom bij ons!
De jongens en meisjes krijgen apart activiteit en worden dan ook in aparte groepen opgedeeld. Enkel bij de jongste afdeling zitten jongens en meisjes        gemengd. Hieronder zie je alle afdelingen met de juiste leeftijden:


Pinkels: jongens en meisjes uit het 1e en 2e leerjaar
afdelingskleur: paars

Speelclub jongens: jongens uit het 3e en 4e leerjaar
Speelclub meisjes: meisjes uit het 3e en 4e leerjaar 
afdelingskleur: geel


Rakkers: jongens uit het 5e en 6e leerjaar 
Kwiks: meisjes uit het 5e en 6e leerjaar 
afdelingskleur: groen

Toppers: jongens uit het 1e en 2e middelbaar 
Tippers: meisjes uit het 1e en 2e middelbaar 
afdelingskleur: rood

Kerels: jongens uit het 3e en 4e middelbaar 
Tiptiens: meisjes uit het 3e en 4e middelbaar 
afdelingskleur: blauw

 Aspi jongens: jongens uit het 5e en 6e middelbaar 
 Aspi meisjes: meisjes uit het 5e en 6e middelbaar
 afdelingskleur: oranje


V.      Wat moet ik doen om erbij te komen?


         

Heb je zin om een van de chirosfeer te proeven? 
Je moet gewoon op een zondag maar eens langskomen. Kom iets voor 2 uur dan kan je al eens kennismaken met je leiding. Je kan ook eventueel op voorhand contact opnemen met je leiding. Hun gegevens vind je in de leidingslijst! 
De leiding brengt dan ook nog eens een bezoekje bij je thuis. Dan worden al jouw vragen over chiro persoonlijk beantwoord. Indien je dat wil, word je dan ook vast ingeschreven in onze chiro! 
Het inschrijvingsgeld bedraagt €55 voor het eerste kind, en €45 voor het volgende. In het inschrijvingsgeld zitten ook alle vieruurtjes voor een heel jaar ingerekend.


(Wegens corona gelieve eerst contact op te nemen met de leiding van de afdeling vooraleer je komt proberen, ook huisbezoeken gaan niet door tijdens corona)


V.      Hoe zit het met dat uniform?


         

Het uniform is een teken van verbondenheid en gelijkheid, het toont dat wij een groep zijn. Daarom vragen wij dat iedereen (vanaf de Speelclub) zijn uniform – bestaat uit hemd en broek/rok met daarbij kousen en gesloten schoenen – aandoet om naar de Chiro te komen. Het Chiro-uniform is te verkrijgen in de Banier in Gent en we hebben ook een beperkte voorraad aan 2e handsuniformen.


V.      Wat houdt een chirozondag in?


         

Iedere zondag van het schooljaar is er normaal gezien Chiro. Om 14.00u starten de activiteiten, de kinderen zijn welkom vanaf 13.30u. Voor elke afdeling zijn afzonderlijke activiteiten voorzien, normaalgezien op het chiroplein. Uitzonderlijk wordt er van het plein gegaan ook (wandeltocht, cinema,...) 

Om 15.30u is het vieruurtje. Je krijgt dan een koek en een drankje. 

Om 16.00u starten de activiteiten opnieuw. Het einduur van de activiteiten verschilt voor elke afdeling: 

Pinkels: 17.00u 
Speelclub: 17.00u 
Rakwi (Rakkers+Kwiks): 17.30u 
Tito (Toppers+tippers): 18.00u 
Keti (Kerels+tiptiens): 18.30u 
Aspi's: 18.30u 

De Aspiranten mogen ook langer op de Chiro blijven en dit om een band te scheppen met de leiding. Als een speelclubber een oudere zus/broer heeft die werking heeft tot 17u30, dan mag deze gerust blijven tot 17u30 op voorwaarde dat de leiding hiervan op de hoogte is. 


V.      Ja we gaan op kamp!


         

De afsluiter en tevens het hoogtepunt van het chirojaar is het kamp. Ieder jaar vindt deze 10-daagse bivak in dezelfde periode plaats: 

Jongenskamp: 12 - 21 juli 
Meisjeskamp: 21- 30 juli 

Het kamp is enkel en alleen in tenten. Elke afdeling heeft zijn eigen tent waar ze samen met de leiding in slapen. Ook de activeiten zijn per afdeling. 

Dit tentenkamp is voor alle afdelingen vanaf de speelclub. Enkel de pinkeltjes gaan dus niet mee . Zij hebben echter een apart kamp waarbij in gebouwen verbleven wordt. Dit pinkelkamp valt normaal begin augustus en duurt 5 dagen. 


V.      Hoe worden we van alles op de hoogte gehouden?


         

Aankondigingen van alle chiroactiviteiten vind je bovenaan de website onder 'Activiteiten'. 
Speciale aankondigingen vind je onder 'Aankondigen' op de homepagina.

De programma's onder 'Afdelingen' in het hoofdmenu bovenaan en worden wekelijks op punt gehouden. 

Er worden regelmatig mails gestuurd over allerhande chiroactiviteiten. Indien je deze niet ontvangt, gelieve een mailtje te sturen naar beervelde.chiro@gmail.com dan wordt dit in orde gebracht!

Ook in de regionale media (parochieblad, Lo-magazine,...) kunnen evenementen aangekondigd worden of via een brief(je) die we meegeven aan de leden.


V.      Waarvoor zijn leden verzekerd?


         

Wij zijn verzekerd voor alle lichamelijke schade die aangebracht wordt aan het kind tijdens de activiteiten. 

Stel: een kind valt op de rand van een vensterbank, gevolg een gapende wonde. We nemen een ongevallenformulier en rijden naar de dokter; de dokter vult de rechterhelft van het formulier in en wij, de leiding, de linkerhelft. We betalen de dokter en we vragen het geld onmiddellijk terug aan de ouders. De leiding stuurt binnen de 8 dagen het blad op naar onze makelaar en na 14 dagen zullen de ouders een brief ontvangen met de vermelding dat er een dossier geopend is; vanaf nu ligt de administratie in de handen van de ouders. Alle dokterskosten en –briefjes worden intussen bijgehouden en zoals normaal teruggevraagd aan de mutualiteit. Daar kan je een formulier krijgen dat je dan kan terugsturen naar onze makelaar. Het geld zal op je bankrekening gestort worden. 


Ongevallenformulier

Stoffelijke schade (vb. bril) en voertuigen van derden worden niet verzekerd. 
Ieder lid is ook verzekerd op de kortste weg van huis naar de chiro, en terug. 
De verzekering is inbegrepen in het lidgeld van €50 (€40 vanaf het tweede kind). 


V.      Waar naartoe met de mutualiteitsbrieven?


         

Afgeven op de chiro, aan de hoofdleiding.